Friss hírek

SZENTMISEREND (szeptember 24. – október 1.)

NAP EMLÉKNAP, ÜNNEP, IDŐPONT, ESEMÉNY ÉVKÖZI XXV. VASÁRNAP szeptember 24. 8:45: szentségimádás 9:00: ünnepi szentmise a hívekért 20:00: online ima (https://discord.gg/3xTXPPuB39) HÉTFŐ szeptember 25. Szent…

Tovább...

Szent László imaszövetség

A Szent László imaszövetség szeptemberi elmélkedésének rózsafüzér titka: “Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett“. Egyházmegyénk honlapján olvasható Fodor András atya elmélkedése erről a titokról.

Tovább...

Egyházközségi hozzájárulás

Szeretettel kérjük az egyházközséghez tartozó kedve híveket, hogy ne feledkezzenek meg egyházközségi hozzájárulásuk időben történő felajánlásáról. Az önálló keresettel rendelkező személyek esetén éves szinten a…

Tovább...

Miseszövetség

Buzdítjuk a kedves híveket arra, hogy csatlakozzanak a Miseszövetséghez. Minden hónap utolsó vasárnapján a Miseszövetség tagjaiért, élő és elhunyt szeretteiért ajánljuk fel a a szentmisét….

Tovább...

Bérmálkozási felkészítő

Azok, akik bérmálkozásra szeretnének felkészülni, kérem, hogy sürgősen jelezzék a sekrestyében és kérjenek ehhez adatlapot. A felkészítést minél előbb szeretnénk elkezdeni.

Tovább...

Püspöki látogatás

Október 1-jén (vasárnap) 15:00 órakor püspök úr látogat egyházközségünkbe. Az ünnepi szentmise után kerül sor a megújult plébánia – hajdani ferences kolostor – megáldására. Kérem…

Tovább...

Köszönet

Köszönöm szépen azok segítségét, akik a templom és a plébánia kertjét rendbe tették!

Tovább...

Név- és születésnapi köszöntő

Augusztus 13-án, vasárnap a szentmise végén köszöntjük azokat a testvéreinket, akik az előző hónapban ünnepelték a születés- vagy névnapjukat. Isten éltesse azokat is, akik ezen…

Tovább...

A papi szolgálatról

Kétségtelenül megváltoztak a történelmi, társadalmi körülmények, ezért a kérdés ma így hangzik: hogyan tudják követni a papok az arsi plébánost a globalizált világban? A mai…

Tovább...

Házasság hirdetése

Anyaszentegyházunk házasságot hirdet: Mándi Norbert Debrecenben született és Ömbölyön lakó római katolikus nőtlen feleségül veszi Rusznyák Orsolya Debrecenben született és itt lakó görög katolikus hajadont….

Tovább...

A papi szolgálatról

A pap nemcsak akkor pap, amikor misézik, prédikál vagy gyóntat, hanem egész lényével hasonulnia kell az áldozatot bemutató Főpaphoz és tökéletes Áldozathoz, testében-lelkében megjelenítve, hogy…

Tovább...

Zarándoklat

Szeptember 10-én (vasárnap) Mátraverebély – Szentkútra zarándokolunk, püspök úr hívását elfogadva. Jó volna, ha minél többen részt vennének ezen a közös programon. A busz költsége…

Tovább...

Tűzifa felajánlása

A szeptember 4. és 10. közötti héten két elszáradt nyírfát vágattunk ki a templom kertjében. Szeretnénk a rászoruló családoknak felajánlani elvitelre, ezért kérem, hogy karitász…

Tovább...

Mária szentséges neve

Mária neve szent név, amelytől reszketnie kell a pokolnak. Emlékezetünkbe hozza a Boldogságos Szűz életét és magasztos hivatását, és növeli bizalmunkat hatalmas közbenjárásában. Az ünnep…

Tovább...

A Szent Kereszt felmagasztalása

A szent Kereszt tiszteletére két ünnep van. Mindkét ünnep a szent Keresztet dicsőíti, vagyis azt a fát, amelyen az Üdvözítő kínhalált szenvedett és minket megváltott….

Tovább...