Rózsafüzér társulat

Kedves testvérek!

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy 2024. február 25-én megkezdte működését az újjászerveződő RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT a debreceni Szent István király római katolikus egyházközségben 18 fővel.

A csoport működése

A teljes 4 x 5 tizedes rózsafüzér tizedeit felosztjuk a tagok között. Minden tag naponta elimádkozza egyénileg a saját tizedét, felajánlva a Rózsafüzér csoport szándékaira. Havonta első vasárnap mindenki új titkot kap (titokcsere.) Általában a soron következő titkot kapja mindenki. Az így elmondott imák kegyelmeiben mindenki egyformán részesül.

A társulat március havi imaszándéka, amelyért mindannyian napi egy tized rózsafüzért ajánlunk fel:
HOGY A NAGYBÖJT ADJA MEG A BŰNBÁNAT KEGYELMÉT

Titokcsere

Titokcsere minden hónap első vasárnapján a szentmise után az információs pultnál. Ekkor imádkozzuk el a fogadalmi imát is. (titokcsere ima):

Dicsőséges Szűz Mária, szentolvasónk Királynője!
Irántad való tiszta szeretettől indíttatva, neked tetszeni és buzgó szívvel szolgálni akarok, ezért választottam magamnak ezt a Társulatot és gyermekeid közé magam beírattam. Most ennek az imádságnak elmondásával megújítom a szeretet-szövetséget, melyet Veled kötöttem. Ismét szeretett Anyámnak fogadlak, átadom magamat gyermekedül. Újra megfogadom, hogy a Szentolvasónak rám eső részét, a Te tiszteletedre és dicsőségedre, az Anyaszentegyház szándékára, minden nap, áhítatosan elvégzem, hogy a Társulat búcsúiban, melyet az egész hónap alatt elnyerni lehet, részesülhessek. Ezt a különös szeretetet és kegyelmet, minden szentmisét, böjtöt, imádságot, és minden más jócselekedetet, melyeket a Társulat tagjai naponta véghez visznek, valamint minden Szentolvasót, melyet a Társulatban, értem és minden beírottért, az egész világon elvégeznek, fölveszem és a Te szűz, szent kezeid által felajánlom Istennek, a földi élet mulandó pályáján, ideiglenes boldogságomért, és ez élet után pedig lelkem üdvösségéért, bűneim bocsánatáért, és egykor a tisztítóhelyről való mihamarábbi kiszabadulásomért. Ezeket a tetteimet mutasd be, ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, értem minden nap a Te szeretett Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, és eszközöld ki életemnek megjavulását, és a boldog halál kegyelmét. Ámen.

A következő titokcsere: 2024. április 7.

A rózsafüzér társulatnak bárki tagja lehet, aki vállalja, hogy minden nap imádkozik egy tized rózsafüzért.

Az imák elvégzésének módja

Mindenki önállóan, az általa meghatározott időpontban naponta imádkozza el a neki jutó tized rózsafüzért:

  1. keresztvetés
  2. a havi imaszándék
  3. Mi Atyánk…
  4. tíz Üdvözlégy a titokkal
  5. Dicsőség…
  6. keresztvetés

További imákat is hozzá lehet fűzni a kötelezőkhöz.
Ha valaki elmulasztotta a napi imáját, kérem, hogy amint a mulasztását észrevette, és megbánta, pótolja. Több mulasztás esetén érdemes azt megemlíteni a szentgyónásban is.

A tagok által imádkozott 1 tized értéke megszorzódik a tagok számával, melyből egyformán részesülünk. Biztatunk mindenkit, aki olvassa az oldalt és tud vállalni napi +1 tized rózsafüzért a csoport szándékaira, hogy csatlakozzon társulatunkhoz.

A teljes Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

Mária százada – lelki hadviselés Szűz Máriával

A Rózsafüzér társulattal kapcsolatos tájékoztatók, programok, hírek, újdonságok.