Majális

Május 1-jén az egyházközség családi napot, majálist, kötetlen együttlétet szervez, melyre hívja a plébánia minden tagját. Felnőtteknek 2000 Ft, gyermekeknek 1000 Ft a részvételi díj….

Tovább...

Elsőáldozás

Akik ebben az évben szeretnének az első szentáldozáshoz járulni, kérjenek adatlapot a sekrestyében. Az elsőáldozás május 21-én, Urunk Mennybemenetelének napján lesz.

Tovább...

Ministráns verseny

A nagyböjt folyamán ministráns versenyt hirdettünk az oltár körül szolgáló fiúk között. Az első helyen Szabó Bence testvérünk végzett. Gratulálunk neki. Példamutató, szorgalmas jelenlétükért minden…

Tovább...

Húsvéti hittel

Az apostolok közül egyedül János, a szeretett tanítvány lelkében születik meg a húsvéti hit anélkül, hogy látta volna a föltámadt Krisztust. Miért? Mert egyedül ő…

Tovább...

Köszönet

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki a Nagyhét során imádságos jelenlétükkel, szolgálatukkal, kétkezi munkájukkal kivették részüket a közösség húsvéti készületéből. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult bármilyen formában az…

Tovább...

A húsvéti ünnepi szentmise

Lévén ez a vasárnap az egyházi év csúcspontja, minden vasárnapnak anyja és forrása, illő, hogy ezen a napon a lehető legünnepélyesebb legyen a szentmise. Ez…

Tovább...

Nagyhét

Április 2-án elkezdődött a Nagyhét. Ne feledjük a nagypénteki szigorú böjtöt (háromszor étkezés, egyszer jóllakás, hústilalom). Imádsággal, de főleg a szertartásokon való részvétellel és szentgyónásunk…

Tovább...

Adományok a virágdíszítésre

A templom álló perselyébe helyezett adományainkkal a húsvéti virágdíszítéshez lehet hozzájárulni. Ha mindenki csak egy szál virág árát belehelyezi, nagyon szép virágokkal tudjuk díszíteni a…

Tovább...

Húsvét küszöbén

A húsvéti keresztelés felé haladó hittanulónak és vele az egész Egyháznak újra és újratudatosítania kell, hogy a keresztség megvilágosodás – az isteni kinyilatkoztatás elfogadásaáltal történő…

Tovább...

Keresztúti ájtatosság

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot végzünk 18 órától, a plébániai csoportok vezetésével. Alatta gyónási lehetőséget biztosítunk. Köszönöm az online imacsoport tagjainak a március 24-i, pénteki imádságos…

Tovább...

Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Buzdítjuk a híveket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be a péntekenként 15:00 órakor végzett Isteni Irgalmasság rózsafüzér imádságba. Terjedjen itt is ez az ájtatosság!

Tovább...

Virágvasárnap

Április 2-án lesz Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap. A szentmise előtt nem lesz szentségimádás. A barkák, pálmák, zöld ágak megáldása a szentmise kezdetén, a templomkertben lesz….

Tovább...

A lelki adoptálás története

A Megfogant Gyermek Lelki Adoptálásának kezdetei a Szűzanya fatimai megjelenéséhez kapcsolódnak. A Lelki Adoptálás imája válaszként született a Szűzanya kérésére, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, tartsunk…

Tovább...

Férfiak lelkinapja

Március 18-án (szombaton) férfiak lelkinapja lesz Nyíregyházán a társszékesegyházban. Jelentkezni az eli@dnyem.hu e-mail címen lehet március 14-ig. Érdeklődni a 30/776-4492 telefonszámon lehet.

Tovább...

Női lelkinap

Március 25-én (szombaton) női lelkinap lesz Nyíregyházán a társszékesegyházban. Jelentkezni az eli@dnyem.hu e-mail címen lehet március 21-ig. Érdeklődni a 30/776-4492 telefonszámon lehet.

Tovább...