Szent László imaszövetség

A Szent László imaszövetség júniusi elmélkedésének rózsafüzér titka: “aki a halálból föltámadt“.

Ne szűnjünk meg imádkozni papi és szerzetesi hivatásokért!

Csatlakozzunk a Szent László imaszövetséghez!

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lk 10,2)

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegye papjaiért, valamint újabb papi és szerzetesi hivatások születéséért alapította a Szent László Imaszövetséget 2019. advent első vasárnapján. Az imaszövetséghez évről évre egyre többen csatlakoznak, a több mint ezer hívő ember minden nap egy tized rózsafüzér elimádkozásával, elsőcsütörtökönként pedig szentségimádáson fohászkodik a papi és szerzetesi hivatásokért.

Az adott hónap rózsafüzér titkáról minden hónap első napján olvashatunk elmélkedést Fodor András atyától az egyházmegye honlapján: www.dnyem.hu oldalon, a gondolatokat megosztjuk a Facebook oldalunkon is.

Az imaszövetséghez csatlakozók egy-egy rózsafüzért is kapnak ajándékba a főpásztortól, amelyet átvehetünk a plébániákon, valamint az egyházmegye püspöki hivatalában (Debrecen, Varga u. 4.).

Palánki Ferenc püspök atyának is szívügye az újabb papi és szerzetesi hivatások születése, ezért az egyházközségeket elsőcsütörtökönként személyesen is meglátogatja, hogy a híveket imára buzdítsa, és együtt imádkozzon velük szentségimádáson és a szentmisében, kérve az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat szőlőjébe, az egyházmegyénkbe.

Várjuk plébániánk híveinek jelentkezését is!