Köszönet

Köszönöm Tamás Attilának a templomkert tereprendezését. Isten fizesse meg neki és mindazoknak, akik a templom szebbé tételén szüntelen fáradoznak.

Tovább...

Köszönet

Ezúton köszönöm meg azoknak a kedves testvéreknek, akik szombaton (január 7-én), a karácsonyi ünnep elmúltával elbontották a fenyőfát, kitakarították a templomot és munkájukkal segítik az…

Tovább...

Kegytárgyak felújítása

A sekrestye takarítása közben értékes, ám igen rossz állapotban lévő kelyheket találtam. Felvettem a kapcsolatot egy aranyozással foglalkozó műhellyel és árajánlatot kértem. A négy kehely,…

Tovább...

Adventi ministránsverseny eredménye

Advent folyamán az oltár körül szolgáló fiúk között versenyt hirdettünk. Bár a megmérettetés nélkül is buzgón jöttek volna, mégis motiválni kívántuk őket, hogy a karácsonyi…

Tovább...

Karitász advent

Az egyházmegyei karitász központtól kapott tartós élelmiszerrel és az egyházközség híveinek adományából összeállított csomagokkal tettük szebbé rászoruló családok ünnepi készületét.

Tovább...

Gyűjtés

Árpád-házi Szent Erzsébet egykoron sok szegényes segített, olykor egy darab kenyérrel is. Az ő tiszteletére külön kenyérfajtát is sütnek napjainkban, az Erzsébet kenyeret. November 20-án,…

Tovább...

Adomány

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek!A  Debrecen-Nyíregyházi  Egyházmegyei Karitász fabrikett adományát vittük el és szereztünk örömet rászoruló  családoknak. Köszönjük a kedves testvérek imáit és támogatását,…

Tovább...

Köszönet

A templom bejárati ajtajának cseréje után az előtér festése eddig nem lett helyreállítva, az ajtók pedig az eltelt időben újabb festést igényeltek. A sekrestye melletti…

Tovább...

Természet-élmény nap a Hortobágyon

2021. október 9-én, szombaton, megrendezésre került a Természet-élmény nap a Hortobágyon! A program ez volt: Indulás: 08:00-kor volt a Szenczi Molnár Albert utcai Orvosi rendelő…

Tovább...

Köszönet

Hálásan köszönöm a Kedves Testvéreknek október 2-án, az Idősek napján együtt eltöltött időt, a közös imádságokat, beszélgetéseket, a sok-sok finomságot! Külön köszönöm a résztvevő Karitász…

Tovább...

Idősek napja

Október 2-án, szombaton, ebben az esztendőben is megrendeztük az Idősek napját. Délelőtt 9:30-kor kezdődött az ünnepi szentmise, melyet ft. Szegedi Kálmán atya mutatott be. Ebben…

Tovább...

Terménybetakarítási hálaadó imádság

Október 3-án, vasárnap, a szentmise keretében is hálát adtunk az Isten jóságáért. Terménybetakarítási hálaadó imádságot végzünk. A hagyományoknak megfelelően, a szentmise végén, a megáldott terményekből…

Tovább...

Veni Sancte

Veni Sancte, tanévnyitó szentmisét tartottunk 2021. szeptember 5-én, amelyre szeretettel hívtuk és vártuk a gyerekeket, fiatalokat, szüleikkel együtt, valamint a pedagógusokat is, hogy közösen imádkozzunk…

Tovább...

Köszönet

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal, kitartásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy valóban igazi lelki élmény legyen a templombúcsú programja. Isten áldása kísérjen és segítsen mindenkit!

Tovább...

Újra lesznek nyilvános szentmisék!

Itt olvasható Palánki Ferenc Püspök atya körlevele a fertőzések csökkenése érdekében korábban meghozott korlátozások részleges feloldásáról. Azért, hogy a távolságtartásra vonatkozó korlátozások betarthatók legyenek, a…

Tovább...