Karitász

Szent István király római katolikus plébánia Karitász csoportja
tel.: 30/373-3933

– ha segíteni szeretne…
– ha segítségre szorul…
– ha tud valakiről, akinek segítségre van szüksége…

Bizalommal keresse munkatársainkat!

Erdélyi Attiláné
Kunné Kelemen Andrea
Takács Gabriella
Vajainé Erika (tel.: 30/373-3933)
Kizman Pál
Vajai András

A Szent Antal perselybe helyezett adományával támogathatja a Karitász munkáját!

Karitász hírek, események

Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. 4Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. (Mt 6,1-4)

Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. 36Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. 37Erre megkérdezik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? 40A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.  (Mt 25,35-40)

Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. (Róm 15,7)

Karitász hírek, események