Templomunk

Templomunk története a kezdetektől

Templomunk és az udvara így nézett ki 2018 húsvétján

DEBRECEN SZENT ISTVÁN PLÉBÁNIA (Plébániaközpont) története

Debrecen gyors fejlődésével párhuzamosan már az 1920-as években felmerült az igény a külső kerületek lelkipásztori ellátására. 1936. dec. 29-én a vasúti részvénytársaság telket adományozott a katolikus egyháznak, hogy a város keleti részén fekvő Nyilastelepen templom épüljön. Kiss László káplán a templom terveit Jost Ferenc debreceni mérnökkel elkészíttette.

A templom alapkövét 1938. április 3-án elhelyezték, majd a kész templomot – a közben beszerzett 3 haranggal együtt -1938. okt. 16-án, Lindenberger János prépost-plébános Szent István tiszteletére felszentelte. A pasztorációs munkát 1942-től a ferences szerzetesek végezték 1950-ig, a szerzetes rendek feloszlatásáig. Ettől kezdve a plébániát egyházmegyés papok vezetik. A templom utoljára 1988-ban volt renoválva. Az új liturgikus tér kialakítása 1980-ban történt, Virág János plébános idején.

Az 1940-ben létesült plébánia épületet Farkas András plébános 1988-ban belsőleg, 1998-ban külsőleg tatarozta. – A templom hátsó falát Márton Lajos neves festőművész festménye díszíti. Az orgonát a bajorországi M. Weise Plattling cég készítette 1952-ben, a németországi Mamming St.Elisabeth róm.kat. temploma számára, ahonnan ajándékozás folytán került ebbe a debreceni templomba. Felállítását és felújítását Ferencz József egri orgonaépítő mester végezte 1997-ben. A hangszer két manuálos, 19 regiszteres.

 


Fotóalbum

(1935-41)


(Az évszámok csak becsült időpontok, az album nem tartalmazott
időpontokat, de a képekből ezekre az évszámokra lehet következtetni.
Igyekeztem abban a sorrendben szerkeszteni a képeket, ahogyan az
albumban voltak. Néhány esetben azonban eltértem attól.)

 Az én első misém a templomban. Arról beszéltem, hogy az első szeretetet őrizzük meg mindvégig. Ez a társaság csak úgy beszélt, hogy mi.ot. ez látható a képek alatt.

Az iskola-kápolna oltára

Mellettem Mohácsi néni és Pongrácz bácsi. Talán ők tették a
legtöbbet.

Épül a templom felé vezető betonút. Illetve bitumen.

A templom állványzata. Előtte az oltár készülItt minden kész. Villany, parkírozás, padok…

Mise után az iskolakápolnában

Itt kezdődött az egész

Karácsonyi csomagokkalKészül a diadalkapu

Épül az oltárGyülekezés
 

Gyülekezés


Érkezik a püspök. Lindenberger János kíséri

A szentmise előtt.Az előkelőségek

Beszéd alatt az oltárnál. Lindenberger János.A szentbeszéd

Alapkőletétel után du. az Arany Bika nagytermében katolikus
nagygyűlést rendeztünk. Ünnepi szónok Zadravetz István OFM püspök
volt. Beszélt még Kovács Sándor AC titkár (balra). A püspök mellett
dr Lindenberg János és a másik oldalon Rufy-Varga Kálmán világi
elnök. Jobbról Mellau Márton a Svetits intézet igazgatója.

Az alapkő elhelyezése. Balról jobbra: a pallér, én (Kiss László)
Zadravetz István, Lindenberger János, Báthori a piarista gimn.
igazgatója, vasutas ruhában a bátyám, Kiss Ferenc, vezénylőtiszt,
mellette dr Kupinszki Sándor városi tanácsnok.(pallér=építkezésen a munka vezetője)

A gyűlés közönsége

Hordják a meszet

A torony alapjánál hamar feljött a víz! Nagyon drágított ez, mert az
egész torony külön betonlapra került sokkal szélesebb falakkal.

Nőnek a falak.
 

Budai János sekrestyés készenlétben.


Az oltár

Hogy ez az album elkészülhessen

A rendezőgárda két tagja

Készül a tető

Az épülő templom belseje. Készül a padló

Zárdisták látogatása a készülő templomnál

A toronyban a lépcső kész, a sisak még hiányzik

A harangok megáldása. Dr Lindenberger János végzi. Három
darab harangot vettünk: b, d, g.

Templomszentelés

Az első szentmise a templomban. Bemutatja dr Lindenberger János
apostoli kormányzó, debreceni plébános. Úrfelmutatáskor megszólaltak
a harangok. Először és valamennyi.

Templom szenteléskor

Ilyen volt eredetileg a szentély, míg el nem rontották.

Valamikor ilyen volt belül vasárnaponként.

Exitus…Ite,missa est! (Vége.. a mise befejeződött!)

Hálával tartozunk Kiss Lászlónak templomunk egykori
plébánosának, aki feltehetően nem is gondolta mekkora kincset
hagyott az utókorra, (sok egyéb tevékenysége mellett) létrehozta,
gondozta, és megőrizte  ezt a fotóalbumot.
A teljes lap az Ő fotóalbumából készült!
Ez a honlap Kiss László(U)
egykori plébános,
Szegedi Kálmán plébánosunk,Hlács Tünde és Málnás Szilárdközreműködésével készült.

 

Összegyűjtött képek 1, Mák Oktáv ferences atya 1946-19492, 1965


Virág János Mándoki Ernő(?)3, 1973 Vámospércs

Virág János Kurilla Béla4, 1978

Samu András5, 1973 május 27

Kurilla Béla6, 1968 Kovács László segédlelkész7, 1980 elsőáldozás8, 1964 06 149, 1979 június Ünnepi körmenet

Virág János; Samu András(?)10, Ministránsok Goth Vilmos oktatta őket

Orth Vilmos11, P. Csontos Oszkár12, P. Faddy Otmár13, P. Kis Szaléz14, P. Szűcs Szolán István15, P. Tarcza Aurél16, P. Tóth Benjámin17, Sebestyén Gyula18192021. Virág János Kurilla Béla
22. Virág János; Kovács
László23
24. Virág János; Kovács
László25. Virág János26272829
30. Radnai Gyula; Virág
János313233
34.  Wolafka-telepi
kápolna35363738
Kincses (Korhetz) Antal, P. Károly ferences atya látható, aki 1905-1987 között élt, a 40-es évek végén volt Debrecenben. Budán, a Margit körúti ferences kolostorban halt meg.
(Fejes Antal ofm levele alapján: 2009. szept. 26
39. Virág János Mándoki
Ernő(?)40


41
Tárgy: a debreceni Ferences egházközség kérelme Hiv. szám:151/1948

Értesítem, hogy a Központi Államositási Bizottság folyó évi szeptember hó 10-én kelt jegyzőkönyve 327. pontjában foglalt határtozata
értelmében elutasitotta az egyházközösségnek ama kérelmét, hogy a Debrecen Szabadságtelepi Iskola az
egyházközség tulajdonába visszaadassék.
Budapest, 1948. évi október hó 17-én
Dr. Pőcze János

42

Néhány kép hátoldalára valaki felírt néhány adatot. ez látható a képek alatt.