SZENTMISEREND (2018. szeptember 24 – 30.)

NAP ÓRA EMLÉKNAP / ÜNNEP HÉTFŐ   07:00 Szent Gellért püspök szentmise KEDD 18:00 szentmise SZERDA 07:00 szentmise CSÜTÖRTÖK   18:00 Páli Szent Vince szentmise, szentségimádás PÉNTEK nincs szentmise SZOMBAT 07:00 nincs szentmise VASÁRNAP Évközi 26. vasárnap Szentírás Vasárnapja 09:00 09:30 rózsafüzér-imádkozás Ünnepi szentmise   Isten áldása kísérje életünket!

Szentségimádás a gyermekekért, fiatalokért

Szeptember hónapban a csütörtöki szentségimádási órákat a gyermekekért, fiatalokért ajánljuk fel. Szeretettel hívom és várom a Kedves Testvéreket a közös imádságra.

Karitász gyűlés

Kedden (szeptember 11-én), az esti szentmisét követően gyűlés lesz a Plébánián a Karitász csoportnak. Szeretettel hívom és várom Őket. Illetve új tagok jelentkezését is várom, buzdítom a Kedves Testvéreket, hogy akinek van lehetősége csatlakozzon a csoporthoz, hiszen mindenkire számítunk!

Szentmiserend-változás

A héten szeptember 10-én (hétfőn), 12-én (szerdán), 14-én (pénteken) és 15-én (szombaton) nem lesz szentmise. Köszönöm a kedves testvérek megértését.

Katolikus kalendárium, falinaptár rendelése

A 2019-as Katolikus Kalendárium, hajtogatós falinaptár és egy lapos falinaptár rendelhető. Kérem a kedves testvéreket, hogy akik szeretnének a kiadványokból, a szentmiséket követően iratkozzanak fel a sekrestyében, A kalendárium 370 Ft, a hajtogatós naptár 250 Ft, az egy lapos naptár pedig 25 Ft.

Tanszerek gyűjtése

Jó állapotban lévő használt vagy új tanszerek gyűjtését kezdjük el az új tanévre. A tanszerek mellett pénzbeli hozzájárulást is szeretettel fogadunk a kedves testvérektől. A gyűjtésre szolgáló persely megtalálható a templom főbejáratánál lévő asztalon. A tanszerek leadhatók a szentmisék előtt és után a sekrestyében. Az adományok nagy segítséget jelentenek, és enyhítik azon szülők gondjait, akiknek

Veni Sancte

Szeptember 9-én, vasárnap Veni Sanctét (Szentlélek-hívó szentmisét) tartunk. Megáldjuk a gyermekeket és az iskolatáskákat is, tanszereik egy részével. Hívom és várom őket szeretettel.

Az orgona felújítása

Ebben az esztendőben (ahogy a kedves testvérek is tapasztalják) elkezdtük az orgona felújítását. A várható költség kb. 12 millió forint, amely tartalmazza az orgona teljes körű felújítását, az elektromos munkálatokat, illetve egyéb költségeket. Az Egyházmegyei Hatóság 7 millió forinttal támogatja a munkálatokat. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák a felújítást. A templom bejáratánál

Köszönet

Hálásan köszönöm a kedves testvérek segítségét a templombúcsú ünnepének megvalósításában, és köszönöm a finom süteményeket is, amelyekkel hozzájárultak az ünnep szebbé tételéhez. Isten fizesse meg mindenki fáradozását!

Templombúcsú

Templombúcsúnk ünnepének programja: Aug. 19. (vasárnap) 09.30: szentmise 12.00- 18.00: szentségimádás 18.00: Szent István ünnepi esti dicséret (énekes vesperás). A szentségimádási órákhoz már most a mise végén feliratkozhatnak a kedves testvérek, a lap a bejáratnál, az asztalon található. Aug. 20. (hétfő) 15.30: rózsafüzér-imádkozás 16.00: ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja, és szentbeszédet mond ft. Varga Lóránt

Orgonafelújítás elkezdése

Az orgonafelújítási munkálatok kezdő lépése a szú irtása a kóruson. Mivel ez egy veszélyes művelet, ezért a templomot erre az időszakra bezárjuk, és csak a szakember engedélye után lehet majd használni. A szúirtás augusztus 21-től 25-ig (keddtől szombatig) tart majd, ezért ebben az időszakban nem lesz templomunkban szentmise, és augusztus 23-án, csütörtökön a szentségimádás is

Köszönet a segítségért

Hálásan köszönöm a táborozó gyerekek, fiatalok nevében a kedves testvérek adományait, amelyekkel az elmúlt hét (augusztus 6-10.) folyamán elhalmoztak bennünket! Isten fizesse meg mindenkinek! A program az EGYH-KPC-18_P-0065 számú, Egyházi közösségi célú programok szervezése c. projekt keretében valósult meg.

Templomtakarítás

A templombúcsú előtt megszervezzük a hagyományos templomtakarítást. Ennek időpontja: augusztus 18. (szombat), a kezdési időpont pedig 07:30. Szeretettel hívom és várom a kedves testvéreket.

Változás a szentmisék rendjében

Templomunkban augusztus 13-án (hétfőn) és 17-én (pénteken) nem lesz szentmise.

Nyári napközis tábor

Nyári napközis tábor indul augusztus 6-tól a plébánián. Az összlétszám 42 fő. Kérem a Kedves Testvérek imáit, hogy valóban szép és élménybeli legyen a tábor! A tábor lebonyolításához süteményt és egyéb adományokat örömmel fogadunk. A program az EGYH-KCP-18-P-0065 számú, Egyházi közösségi célú programok szervezése c. projekt keretében valósul meg.