Keresztúti ájtatosság

Nagyböjt péntekjein a hústól való tartózkodást tartsuk az önmegtagadás fontos cselekedetének. A betegek imádsággal, jó cselekedetekkel társulhatnak a böjtölőkhöz.

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot végzünk 18:00 órától, plébániai csoportok vezetésével. Alatta gyónási lehetőséget biztosítunk. Arra kérjük a plébániai kisközösségeket, imacsoportokat, hogy vállalják az imaközösség vezetését. Kicsikre és nagyokra egyaránt számítunk.

Bátorítunk mindenkit, hogy minél többen csatlakozzanak a Jézussal való azonosulás és a ferences lelkiség e legjellegzetesebb imamódjához

A hatodik keresztúti ájtatosságra (március 22-én) a férfiakat kérem!