Keresztúti ájtatosság

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot végzünk 18 órától, a plébániai csoportok vezetésével. Alatta gyónási lehetőséget biztosítunk.

Köszönöm az online imacsoport tagjainak a március 24-i, pénteki imádságos szolgálatot.

Március 31-én a ministránsok imádkozzák a keresztúti elmélkedéseket