Szentmisék elhunytjainkért

Emlékeztetjük a kedves híveket, hogy egész novemberben az elhunytakért ajánljuk fel a szentmiséket. Ezen szép gyakorlatot követve, Gergely-mise lapok kérhetők. Nincs más teendő, mit a lapokra felírni elhunyt szeretteik nevét, akikért szeretnék, hogy harminc napon keresztül a szentmiseáldozat fel legyen ajánlva. Helyezzék egy borítékba, tegyék bele a szentmiséért felajánlott pénzadományukat is és november elsejéig juttassák vissza a sekrestyébe.

November hónapban elhunytjainkért imádkozunk, és az örök élet felé irányítva tekintetünket, elgondolkozunk saját életünkről, sorsunkról is. Ebben segít egy zenés áhítat november 13-án (vasárnap) a szentmise végén: egy 15 perces kisfilm Brahms Német Requiemjének részleteiből.