Tematikus archívum: Egyéb

SZENTMISEREND (2018. szeptember 24 – 30.)

NAP ÓRA EMLÉKNAP / ÜNNEP HÉTFŐ   07:00 Szent Gellért püspök szentmise KEDD 18:00 szentmise SZERDA 07:00 szentmise CSÜTÖRTÖK   18:00 Páli Szent Vince szentmise, szentségimádás PÉNTEK nincs szentmise SZOMBAT 07:00 nincs szentmise VASÁRNAP Évközi 26. vasárnap Szentírás Vasárnapja 09:00 09:30 rózsafüzér-imádkozás Ünnepi szentmise   Isten áldása kísérje életünket!

Katolikus kalendárium, falinaptár rendelése

A 2019-as Katolikus Kalendárium, hajtogatós falinaptár és egy lapos falinaptár rendelhető. Kérem a kedves testvéreket, hogy akik szeretnének a kiadványokból, a szentmiséket követően iratkozzanak fel a sekrestyében, A kalendárium 370 Ft, a hajtogatós naptár 250 Ft, az egy lapos naptár pedig 25 Ft.

Tanszerek gyűjtése

Jó állapotban lévő használt vagy új tanszerek gyűjtését kezdjük el az új tanévre. A tanszerek mellett pénzbeli hozzájárulást is szeretettel fogadunk a kedves testvérektől. A gyűjtésre szolgáló persely megtalálható a templom főbejáratánál lévő asztalon. A tanszerek leadhatók a szentmisék előtt és után a sekrestyében. Az adományok nagy segítséget jelentenek, és enyhítik azon szülők gondjait, akiknek

Az orgona felújítása

Ebben az esztendőben (ahogy a kedves testvérek is tapasztalják) elkezdtük az orgona felújítását. A várható költség kb. 12 millió forint, amely tartalmazza az orgona teljes körű felújítását, az elektromos munkálatokat, illetve egyéb költségeket. Az Egyházmegyei Hatóság 7 millió forinttal támogatja a munkálatokat. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy lehetőségükhöz mérten támogassák a felújítást. A templom bejáratánál

Köszönet

Hálásan köszönöm a kedves testvérek segítségét a templombúcsú ünnepének megvalósításában, és köszönöm a finom süteményeket is, amelyekkel hozzájárultak az ünnep szebbé tételéhez. Isten fizesse meg mindenki fáradozását!

Templombúcsú

Templombúcsúnk ünnepének programja: Aug. 19. (vasárnap) 09.30: szentmise 12.00- 18.00: szentségimádás 18.00: Szent István ünnepi esti dicséret (énekes vesperás). A szentségimádási órákhoz már most a mise végén feliratkozhatnak a kedves testvérek, a lap a bejáratnál, az asztalon található. Aug. 20. (hétfő) 15.30: rózsafüzér-imádkozás 16.00: ünnepi szentmise. A szentmisét bemutatja, és szentbeszédet mond ft. Varga Lóránt

Orgonafelújítás elkezdése

Az orgonafelújítási munkálatok kezdő lépése a szú irtása a kóruson. Mivel ez egy veszélyes művelet, ezért a templomot erre az időszakra bezárjuk, és csak a szakember engedélye után lehet majd használni. A szúirtás augusztus 21-től 25-ig (keddtől szombatig) tart majd, ezért ebben az időszakban nem lesz templomunkban szentmise, és augusztus 23-án, csütörtökön a szentségimádás is

Köszönet a segítségért

Hálásan köszönöm a táborozó gyerekek, fiatalok nevében a kedves testvérek adományait, amelyekkel az elmúlt hét (augusztus 6-10.) folyamán elhalmoztak bennünket! Isten fizesse meg mindenkinek! A program az EGYH-KPC-18_P-0065 számú, Egyházi közösségi célú programok szervezése c. projekt keretében valósult meg.

Ideiglenes változás a szentmisék rendjében

Július 9. és 14. között nem tartózkodom idehaza, ezért nem lesz templomunkban szentmise. Kedden (július 10-én) és csütörtökön (július 12-én) 18:00-tól igeliturgia lesz templomunkban, csütörtökön lesz szentségimádás is. Temetés esetén telefonon elérhetnek a kedves testvérek.

Köszönet

Hálásan köszönöm a Kedves Testvéreknek az úrnapi előkészületeket, a közös ünneplést.

Templombúcsú

Június 13-án, szerdán este 18:00-tól lesz a Wolafka utcai kápolna búcsúja. Hívom és várom a kedves testvéreket a közös ünneplésre.

Kérés

Kérem a kedves testvéreket, hogy ha lehetőségük, idejük engedi, egy-egy kis tálca süteménnyel, pogácsával segítsék a püspöki látogatás, illetve a bérmálkozás utáni agapé lebonyolítását.

Édesanyák vasárnapja

Május 6-án van az édesanyák vasárnapja. Imádkozzunk, adjunk hálát értük!

Tömegtájékoztatás világnapja

Május 6-án, vasárnap van a Tömegtájékoztatás világnapja is.

Jó Pásztor vasárnapja

Április 22-én van a Jó Pásztor vasárnapja. Imádkozzunk hivatásokért!