Tematikus archívum: Egyéb

SZENTMISEREND (2017. december 11 – 17.)

NAP ÓRA EMLÉKNAP / ÜNNEP HÉTFŐ 06:00 szentmise KEDD 06:00 szentmise SZERDA 06:00 Szent Lúcia vértanú szentmise CSÜTÖRTÖK 06:00 17:00 szentmise, szentségimádás Adventi bűnbánati alkalom PÉNTEK 06:00 szentmise SZOMBAT 06:00 szentmise Advent 3. vasárnapja 09:00 09:30 rózsafüzér-imádkozás ünnepi szentmise Isten áldása kísérje életünket!

„Egy csepp szeretet”

„Egy csepp szeretet” címen cipős doboz adománygyűjtési akciót szervezünk, rászoruló gyermekek, családok számára. Életkornak megfelelően lehet különböző játékokkal, tartós élelmiszerekkel, apróbb ajándékokkal lehet megtölteni a cipős dobozokat. Buzdítom a Kedves Testvéreket, hogy minél többen vegyünk rész ebben az akcióban. Az elkészített cipős dobozokat a sekrestyében gyűjtjük, és innen továbbítjuk.

Adventi bűnbánati este

Adventi bűnbánati estét tartunk, december 14-én, csütörtökön este 17:00-tól. Vendég atyák is fognak majd gyóntatni. Szeretettel hívom és várom a Kedves Testvéreket, mert jó alkalom arra, is, hogy elvégezzük a karácsonyi szentgyónásunkat is.

Rorate szentmisék

Minden adventi hétköznap reggel 6:00-tól Rorate szentmiséket végzünk a templomban. Hívom és várom a Kedves Testvéreket!

Köszönet a takarításért

Köszönöm a templom takarításában résztvevőknek a segítségét. Isten fizesse meg nekik!

Egyházi év vége, az új kezdete

A mai vasárnappal (2017. november 26-án) véget ér az egyházi év, és kezdődik az új egyházi esztendő.

Persenyadomány a Karitász javára

A mai (november 19-i) perselyadományainkat a Karitász javára továbbítjuk majd!

Krisztus Király vasárnapja

A jövő vasárnap (november 26-án) Krisztus Király vasárnapja lesz, véget ér az egyházi év és kezdődik az új egyházi esztendő

Köszönet

Köszönetet mondok a lelkigyakorlatozó diákok, osztályfőnökük, és a magam nevében a Kedves Testvéreknek az ízletes, bőséges, szívet, lelket tápláló finomságokért, és a sok szeretetért. Isten fizesse meg bőségesen!

Egyházfenntartói járulék

Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már rendezték az egyházfenntartói járulék befizetését. Egyben buzdítom a híveket az egyházi hozzájárulás befizetésére. Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás elsősorban az egyházközség működésének anyagi alapját biztosítja.

Szentmisék elhunytjainkért

November hónapban elhunytjainkért mutatjuk be a szentmiséket. A padokon elhelyezett borítékokban található lapra felírhatják elhunyt szeretteik nevét, akikért kérik a szentmisét. Szentmisekérő szándékukat és az érte felajánlott adományukat borítékba helyezve adják le a sekrestyében október 31-ig.

Mindenszentek ünnepe

November 1. Mindenszentek ünnepe: Az ünnepi szentmise: 09:30 kor kezdődik, előtte rózsafüzért imádkozunk. Szintén november 1-én, a köztemetőben du. 15:30-tól lesz szentmise, hívnak és várnak bennünket!

Halottak napja

November 2. Halottak napja, elhunytjainkra emlékezünk. A szentmise este 18:00-tól lesz, előtte szentségimádás, majd a szentmisét követően Lucernáriumot végzünk.

Teljes búcsú Mindenszentek és halottak napján

Aki Mindenszentekkor a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, nov. 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Aki halottak napja alkalmából a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig

Október 23.

Holnap október 23. Imádkozzunk magyar hazánkért.