Miseszövetség

Egy évvel ezelőtt alakult meg a Miseszövetség, amihez minden évben újra lehet csatlakozni, hogy egy éven keresztül a tagok a minden hónap utolsó vasárnapján értük és élő valamint elhunyt szeretteiért felajánlott szentmiseáldozat végtelen kegyelmeiben részesüljenek. Ezt a csatlakozást a sekrestyében tehetjük meg. Éljünk ezzel a lehetőséggel!