Gyűjtés

Kedves testvérek! Mindig heroikus küzdelmet jelent annak a néhány testvérnek, akik a templom körüli kert folyamatos rendben tartásán fáradoznak, hogy a fű le legyen nyírva.

A képviselő testület javaslatára gyűjtést hirdetünk a kedves hívek között, hogy ha a kert rendben tartásában koruk miatt nem is tudnak tevékenyen részt vállalni, egy fűnyíró traktor beszerzésében segítsenek. Egy ilyen gép 700000 – 800000 Ft-ba kerül.

Ezért pénzadományunkkal járuljunk hozzá ennek mielőbb megvalósításához. Adományaikat a templom álló perselyébe vagy Kizman Pál sekrestyésünknek adhatják. Eddig 269 000 Ft adomány gyűlt össze, melyet hálás szívvel köszönünk! Folytassuk az adakozást, hozzunk erőfeszítést közösségünkért!