Krisztus követése

A Szentírás olvasása

Igazságot kell a szentírásban keresni, nem irodalmi érdekességet.
Az egész szentírást azzal a lélekkel kell olvasni, amellyel írták.
Inkább hasznot kell keresnünk a könyvekben, mint tudományos pontossággal kimunkált
beszédet.

Éppolyan szívesen kell olvasnunk a jámbor és egyszerű könyveket, mint a magasztosakat és a
mélyeket.
Ne a szerző tekintélye számítson előtted, ne az, hogy művelt-e vagy műveletlen: hanem a
tiszta igazság szeretete indítson olvasásra.
Ne kutasd, ki mondta ezt vagy azt, inkább arra figyelj, mit mondott.
Az emberek elmúlnak: de az Úr igazsága örökké megmarad.
Személyválogatás nélkül sokféle módon szól hozzánk az Isten.

Zabolátlan tudhatnékunk gyakran gáncsot vet elénk a szentírás olvasása közben: azt akarjuk
érteni, vitatni, ami mellett egyszerűen el kellene mennünk.
Ha olyasmit akarsz meríteni, ami előre segít, olvass alázatos, egyszerű és hívő lélekkel, és
soha ne vágyakozzál tudós nevezetre.
Faggasd örömest, és hallgasd elcsöndesedve a szentek szavát: a vének példabeszédeit
félvállról ne vedd, mert nem üres beszéd az.

Kempis Tamás: Krisztus követése – részlet (5.)