Teljes búcsú elnyerése Mindenszentek és halottak napja alkalmából

Aki Mindenszentekkor a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, nov. 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet.

Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára.

Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Aki halottak napja alkalmából a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet.

Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.

Ezen felül szükséges, hogy az illető egyáltalán ne vonzódjék semmi bűnhöz, még a bocsánatos bűnhöz se.

Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel.

A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni.

Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentekkor