Rorate

Advent hétköznapjain reggel hat órától rorate szentmisét végzünk. Hívom és várom a kedves testvéreket. hogy Máriával, a várakozás asszonyával együtt készüljünk karácsony ünnepére. Az utolsó…

Tovább...

Köszönetek

Hálásan köszönöm azoknak a Kedves Testvéreknek, akik december 19-én, szombaton részt vettek a fenyőfa állításában, a templom, illetve a külső részek takarításában tisztításában, valamint, a…

Tovább...

Zenés áhítat

Hívom és várom azokat a kedves testvéreket, családokat, akik szívesen felolvasnának egy-egy gondolatok december 25-én, az ünnepi szentmise előtti zenés áhítaton. A szentmisék után várom…

Tovább...

Családok és házaspárok megáldása

December 27-én, a Szent Család vasárnapján, a szentmise keretében megáldjuk majd a jelenlévő Családokat és házaspárokat! Várom Őket nagy szeretettel!

Tovább...

Adventi lelki feltöltődés

December 21-én (hétfőn), este adventi lelki feltöltődésre van lehetőség. 16:00-tól bűnbánati liturgiával egybekötött gyóntatás lesz, 17:00-től pedig vezetett szentségimádás. Szeretettel hívom és várom a kedves…

Tovább...

Képviselőtestület

Köszönöm az új testületi tagoknak az eskütételt (december 20-án, a szentmise keretében). Kívánom, hogy tevékenységük legyen az Isten akarata szerint való, igaz szolgálat!

Tovább...

Karácsonyfa díszítése

Díszítsük tovább a közös karácsonyfánkat! Szeretettel buzdítom a Kedves Testvéreket, hogy aki megteheti, hozzon otthonról egy fehér karácsonyfadíszt december 26-ig, és helyezze fel a karácsonyfára,…

Tovább...

Gyertya vásárlása

A december 20-i vasárnaptól, az Egyházközségünk támogatásaként lehetőség nyílik gyertya „önkéntes adomány” vásárlására!

Tovább...

Ima családjainkért

December hónapban különösen is imádkozzunk családjainkért.

Tovább...

Betegek lelkigondozása

Kérem azokat a kedves testvéreket, akik tudnak olyan, otthonukban lévő betegekről, akik szeretnének karácsony ünnepe előtt szentségekhez járulni, jelezzék számomra a szentmisék után a sekrestyében.

Tovább...

Fenyőfa állítása, templomtakarítás

December 19-én (szombaton) reggel lesz a templomi fenyőfa beállítása, valamint a hagyományos templomtakarítás is. Szeretettel buzdítom a kedves testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten minél többen vegyünk…

Tovább...

Köszönet az adományokért

Az adományaink célba értek! A III. számú belgyógyászati klinikán dolgozó nővérek háláját és szeretetét szeretném tolmácsolni a kedves testvéreknek. Hálásan köszönik és én is köszönöm…

Tovább...

Egy csepp szeretet

“Egy csepp szeretet” címen ebben az esztendőben is adománygyűjtési akciót szervezünk. Ebben az esztendőben a Debreceni Egyetem III. számú Belgyógyászati Klinika osztályain fekvő betegek részére,…

Tovább...

Szeplőtelen Fogantatás

December 8., kedd a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe.

Tovább...

Egyházfenntartói járulék

Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már rendezték az egyházfenntartói járulék befizetését. Egyben buzdítom a híveket az egyházi hozzájárulás befizetésére. Az önkéntes…

Tovább...