Tematikus archívum: Hír

Változás a szentmisék rendjében

A héten kedden (december 11-én) reggel 6 órától templomunkban nem lesz szentmise. Helyette igeliturgia lesz áldoztatással. Köszönöm a kedves testvérek megértését.

Katolikus kalendárium, falinaptár rendelése

A 2019-as Katolikus Kalendárium, hajtogatós falinaptár és egy lapos falinaptár rendelhető. Kérem a kedves testvéreket, hogy akik szeretnének a kiadványokból, a szentmiséket követően iratkozzanak fel a sekrestyében, A kalendárium 360 Ft, a hajtogatós naptár 250 Ft, az egy lapos naptár pedig 25 Ft.

Szentírás vasárnapja

2018-ban szeptember 30-án ünnepeljük a Szentírás vasárnapját. Vegyük kézbe, olvassuk, éljük az Isten igéjét!

Szentmiserend-változás

A héten szeptember 10-én (hétfőn), 12-én (szerdán), 14-én (pénteken) és 15-én (szombaton) nem lesz szentmise. Köszönöm a kedves testvérek megértését.

Vasárnap korábban kezdődik a szentmise

2018. április 29-én, vasárnap, kivételesen a szentmise 9:00-kor fog kezdődni, mert az Attila téri görög katolikus templomba vagyok hivatalos diakónus szentelésre. Köszönöm a hívek megértését.

Egyházi év vége, az új kezdete

A mai vasárnappal (2017. november 26-án) véget ér az egyházi év, és kezdődik az új egyházi esztendő.

Szentmisék elhunytjainkért

November hónapban elhunytjainkért mutatjuk be a szentmiséket. A padokon elhelyezett borítékokban található lapra felírhatják elhunyt szeretteik nevét, akikért kérik a szentmisét. Szentmisekérő szándékukat és az érte felajánlott adományukat borítékba helyezve adják le a sekrestyében október 31-ig.

Országos gyűjtés a missziók javára

Ma (október 22-én) országos gyűjtést tartunk a missziók javára, a perselyadományokat erre a célra továbbítjuk majd!

Hétköznapi szentmisék a sekrestyében

Holnapi (2017. október 23-i) naptól a hétköznapi szentmiséket, a hideg időre való tekintettel a sekrestyében tartjuk.

Öröm-Hír

Megjelent egyházmegyénk lapja, az Öröm-Hír. 400 Ft-os önköltségi áron jusson el minden katolikus háztartásba, és ajánljuk, szomszédainknak, rokonainknak és ismerőseinknek. Az egész kiadvány a Szent László-emlékévnek szentelt.

Fotókiállítás

December 5-én 15.30 órakor Csend szava című fotókiállítás nyílik a Debreceni Járásbíróságon (Debrecen, Arany János u. 25-31.). A kiállítás megtekinthető december 30-ig, hétköznapokon: 7.30-tól 16 óráig.

Palánki Ferenc püspök kinevezésének évfordulója

Szerdán (szeptember 21-én) van egyházmegyénk új főpásztora kinevezésének évfordulója. Foglaljuk őt és püspöki szolgálatát imáinkba!

Jelentkezés a hit- és erkölcstan órákra

Az iskolákban elkezdődött a hit- és erkölcstan órákra való jelentkezések összegyűjtése. Adjuk át minél több szülőnek, hogy a következő (2016-2017-es) tanévtől a római katolikusnak keresztelt gyermekeik számára írásban adott nyilatkozatban kérjék a hit- és erkölcstant az erkölcsoktatás helyett. Ha a nem hívő szülők is ránk bízzák gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket. A hit- és

Karitász hírek, események

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitásztól átvett ruhaneműt (rövid és hosszú nadrágokat) osztotta  ki a Siketek Intézetében (Debrecen, Széchenyi u.) a plébániánk Karitász munkatársai. Ezenkívül folyamatosan történik a plébániánk Karitász házából az adományok – ruhanemű, játékok, könyvek, élelmiszer – átadása. Az ünnepek előtt munkatársaink adják át vagy viszik el a rászorulóknak az élelmiszerből, játékokból és ruhafélékből összeválogatott

Karácsonyi könyvvásár

Az Egyházmegyei Könyvtár karácsonyi könyvvásárt hirdet duplum példányaiból. Gazdag választékkal (szépirodalom, teológia, lelkiség, szentek élete, liturgia, életrajzok, gyermekkönyvek, stb.) várják az érdeklődőket az alábbi helyen és időpontban Cím: Db. Varga u. 17. Nyitvatartás: Kedden: 14 – 17:30 között; más munkanapokon: 9:00 – 12:30-között.