Majális

Május 1-jén az egyházközség családi napot, majálist, kötetlen együttlétet szervez, melyre hívja a plébánia minden tagját. Felnőtteknek 2000 Ft, gyermekeknek 1000 Ft a részvételi díj….

Tovább...

Elsőáldozás

Akik ebben az évben szeretnének az első szentáldozáshoz járulni, kérjenek adatlapot a sekrestyében. Az elsőáldozás május 21-én, Urunk Mennybemenetelének napján lesz.

Tovább...

Ministráns verseny

A nagyböjt folyamán ministráns versenyt hirdettünk az oltár körül szolgáló fiúk között. Az első helyen Szabó Bence testvérünk végzett. Gratulálunk neki. Példamutató, szorgalmas jelenlétükért minden…

Tovább...

Köszönet

Hálásan köszönöm mindenkinek, aki a Nagyhét során imádságos jelenlétükkel, szolgálatukkal, kétkezi munkájukkal kivették részüket a közösség húsvéti készületéből. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult bármilyen formában az…

Tovább...

A húsvéti ünnepi szentmise

Lévén ez a vasárnap az egyházi év csúcspontja, minden vasárnapnak anyja és forrása, illő, hogy ezen a napon a lehető legünnepélyesebb legyen a szentmise. Ez…

Tovább...

Nagyhét

Április 2-án elkezdődött a Nagyhét. Ne feledjük a nagypénteki szigorú böjtöt (háromszor étkezés, egyszer jóllakás, hústilalom). Imádsággal, de főleg a szertartásokon való részvétellel és szentgyónásunk…

Tovább...

Adományok a virágdíszítésre

A templom álló perselyébe helyezett adományainkkal a húsvéti virágdíszítéshez lehet hozzájárulni. Ha mindenki csak egy szál virág árát belehelyezi, nagyon szép virágokkal tudjuk díszíteni a…

Tovább...

Húsvét küszöbén

A húsvéti keresztelés felé haladó hittanulónak és vele az egész Egyháznak újra és újratudatosítania kell, hogy a keresztség megvilágosodás – az isteni kinyilatkoztatás elfogadásaáltal történő…

Tovább...

Keresztúti ájtatosság

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot végzünk 18 órától, a plébániai csoportok vezetésével. Alatta gyónási lehetőséget biztosítunk. Köszönöm az online imacsoport tagjainak a március 24-i, pénteki imádságos…

Tovább...

Isteni Irgalmasság rózsafüzére

Buzdítjuk a híveket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be a péntekenként 15:00 órakor végzett Isteni Irgalmasság rózsafüzér imádságba. Terjedjen itt is ez az ájtatosság!

Tovább...

Virágvasárnap

Április 2-án lesz Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap. A szentmise előtt nem lesz szentségimádás. A barkák, pálmák, zöld ágak megáldása a szentmise kezdetén, a templomkertben lesz….

Tovább...

A lelki adoptálás története

A Megfogant Gyermek Lelki Adoptálásának kezdetei a Szűzanya fatimai megjelenéséhez kapcsolódnak. A Lelki Adoptálás imája válaszként született a Szűzanya kérésére, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, tartsunk…

Tovább...

Férfiak lelkinapja

Március 18-án (szombaton) férfiak lelkinapja lesz Nyíregyházán a társszékesegyházban. Jelentkezni az eli@dnyem.hu e-mail címen lehet március 14-ig. Érdeklődni a 30/776-4492 telefonszámon lehet.

Tovább...

Női lelkinap

Március 25-én (szombaton) női lelkinap lesz Nyíregyházán a társszékesegyházban. Jelentkezni az eli@dnyem.hu e-mail címen lehet március 21-ig. Érdeklődni a 30/776-4492 telefonszámon lehet.

Tovább...

Miről mondhatsz le a nagyböjtben?

Arról, hogy folyton a diétádról/fogyókúrádról beszélsz, hogy a figyelem középpontjába kerülj. Arról, hogy mogorván nézel az ismeretlen járókelőkre. Arról, hogy nem kérsz bocsánatot, amikor pedig…

Tovább...