Szent Három Nap

 Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Testvérek!

Figyelembe véve az egészségügyi szakemberek, valamint az aktuális helyzet alakulását, az a döntés született, hogy a meghirdetett

Szent Három Nap szertartásai a szabadtéren SEM kerülnek megtartásra!

Arra kérek Mindenkit, hogy tájékoztassuk a híveket, és buzdítsuk Őket arra, hogy ebben a helyzetben a legfontosabb dolog, hogy az imádságon keresztül járuljunk az Isten színe elé! Kövessük a különböző on-line szertartásokat, ezeken keresztül is örvendhetünk Krisztus feltámadásának és megtapasztalhatjuk az Ő végtelen szeretetét! Így lehetünk, reményeink szerint minél hamarabb, élő, személyes találkozásokon keresztül is a Feltámadt Krisztus élő tanúja!
A megértést és a közreműködést köszönve!
A személyes találkozás reményében:

Üdvözlettel:
Zoltán atya

Otthonról is bekapcsolódhatunk a közös imába:

Nagycsütörtökön a “Hol szeretet … ” kezdetű dallal:

Nagypénteken Jézus kereszten való szenvedéséről szóló következő nagypénteki korállal:

És a következő (a templomból ismerős) kép szemlélődő imádkozásával:

Minden este 20:00-tól egyházközségünk online imacsoportjába történő bekapcsolódással