Teljes és részleges búcsú Mindenszentek főünnepén és halottak napján

Aki Mindenszentek főünnepén a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, nov. 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

A november 1-8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú ebben az évben áthelyezhető a hónap más napjaira is. Az egyes hívők szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék.


Aki halottak napja alkalmából a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára..
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentekkor.

A halottak napjához (november 2-höz) kötött teljes búcsú ebben az évben nemcsak az ezt a napot megelőző vagy követő vasárnapra, illetve Mindenszentek főünnepére helyezhető át, hanem az egyes hívő szabad döntése alapján, november hónap bármely más napjára is.