Gondolatok anyák napjára

A májusi hónap csodálatos! A természet ekkor hozza, ekkor termi zsengéit, szabadban és szabadon, az ég alatt. Az új termés aztán friss színeivel, eredeti ízeivel magára vonja figyelmünket, pedig csak gyermek ő is. Mi is tudjuk ezt mindnyájan, hiszen szülöttek vagyunk, mindnyájan, édesanyák gyermekei! Édesanyákat köszöntünk a mai napon, hozzájuk fordulunk, és köszönjük a létezésünket, hogy vagyunk, hogy elfogadtak bennünket: otthont kínálva, meleg, biztonságos otthont először kilenc hónapra, aztán egy életre. Pedig nem is tudták, hogy milyenek leszünk: fiúk vagy lányok, jók vagy rosszak. Mégis megtették, mert érezhették, anyának lenni: Áldás.

Bölcső és koporsó, születés és halál között az ember-lét legnagyobb titka az asszony titka. Milyen bölcs a Gondviselés Kedves Testvérek! Mert nem a férfi szikár ereje előtt hajt fejet az emberiség, hanem az asszony befogadó, új életet magában hordozó személye előtt.

A keresztény ember a Teremtőjére tekint, aki férfinek és nőnek teremtett bennünket és a nőt megáldotta és bevonta a teremtés titkába. Az egyházi házasságkötésnek csodálatosan szép pillanata az ünnepélyes nászáldás, melyben a pap, az asszony felé fordulva így imádkozik: “Istenünk, nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén, a szeretet és a békesség lakjék a lelkében, részesedjék a termékenység áldásában és férjével közösen meglássa fiainak fiait!”.

Az édesanyákra, nagymamákra tekintünk, akik azt is tudják már, hogy anyának lenni nem csak áldás, hanem feladat és áldozat. Egyúttal lemondás is, az elhaló búzaszem példázatának élése, mert naponta, kora reggeltől késő estig csendben, konyhában, munkahelyen ott vannak, Jelen vannak! Azt gondolom az Ő életük két kézzel elprédikált tanúságtétele az Isteni szeretetnek!!

Az éneklő Egyház májust a “legszebb hónapnak” nevezi és Máriának, Jézus Édesanyjának szenteli. Ezért árad a köszöntő szó, végig az egész hónapon ugyanazt ismételgetve: “Üdvözlégy Mária…kegyelemmel teljes… áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse… Istennek Szent Anyja…”. Íme az áldás, amit a szolgálólány alázattal vesz és fogad a Mindenható Istentől!

Mit is üzenhet nekünk Mária, ha hozzá folyamodunk? Ha elég nyitottak és befogadók vagyunk, akkor megérjük, hogy az anyaság örvendetes, fájdalmas és dicsőséges. Türelem és alázat kell hozzá, hogy egyik vonását a másik után, mi gyermekek elfogadjuk, megéljük és megköszönjük.

A Máriát köszöntő májusi hónap első vasárnapján szeretettel köszöntjük az Édesanyákat. A jóságos Isten bevonta őket teremtő művébe és az emberlét legszebb, legmagasztosabb feladatát bízta rájuk: új élet vállalását és befogadását, kihordását, világra hozatalát, majd egy életen át a nevelés, gondozás és féltve-aggódva szeretés áldozatos szolgálatát.

Áldja meg őket az Isten gyermekeinek hálás köszönő szavával, és töltse el az anyák szívét mindig megújulni tudó reménységgel!

Mária, Édesanyák Anyja, könyörögj Érettük!

Isten áldja, kísérje az Édesanyákat, Nagymamákat!