Kedvenc szentírási mondataim

Ha a bibliai hivatkozások fölé visszük az egérkurzort, a megjelenő szövegbuborékban az adott bibliai verset olvashatjuk egy lista segítségével kiválasztott következő fordításokból:

  • KNB: Káldi-Neovulgáta Biblia (katolikus fordítás)
  • SZIT: Szent István Társulati Biblia (katolikus fordítás)
  • KG: Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns fordítás)
  • UF: Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliája, 1990 (protestáns fordítás)
  • RUF: Magyar Bibliatársulat Revideált Újfordítású Bibliája, 2014 (protestáns fordítás)
  • BD: Békés-Dalos Újszövetség (katolikus fordítás)
  • STL: Simon Tamás László Újszövetség-fordítása (katolikus)

A “szentiras.hu” gombra kattintva a https://szentiras.hu/ honlapra léphetünk.
Ha pedig a bibliai hivatkozásra kattintunk, a https://szentiras.hu/ webhelyen olvashatjuk az adott verset a kiválasztott fordításban

Bízd gondjaidat az Úrra, Ő majd megerősít!
(Zsolt 55,23)

Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.
(Mt 18,20)

Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.
(Mt 9,13)

A hited megmentett. Menj békével!
(Lk 7,50)

Ha számon tartod a vétkeket Uram, ki állhat meg akkor színed előtt? De nálad bocsánatot nyer a vétek , ezért félve tisztelünk téged!
(Zsolt 130,3-4)

Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!
(Lk 22,42)

Áraszd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét!
(Zsolt 103,1-2)

Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót,és szolgám meggyógyul!
(Mt 8,8)

A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért!
(1Jn 3,16)

Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan.
(1Kor 15,10)

Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt,amit kívánsz!
(Zsolt 39,8)

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.
(Jn 21,17)

Légy erős és bátor! Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahová csak mész!
(Józs 1,9)

Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága!
(Jn 1,4)

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen!
(Jn 3,14)

Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
(Mt 9,13)

Megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret”
(Én 3,4)

Minden lehetséges annak, aki hisz!
(Mk 9,23)

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek!
(Jn 14,27)

Teljes szívvel bízzál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra! Minden utadon rá gondolj, és ő majd igazgatja lépéseidet
(Péld 3,5-6)

Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!
(Mk 9,24)

Imádkozzatok szüntelenül!
(1Tessz 5,17)

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.
(Zsolt 118,1)

Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.
(Róm 12,21)

Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.
(Mt 18,19-20)