Kedvenc szentírási mondataim

Ha a bibliai hivatkozások fölé visszük az egérkurzort, a megjelenő szövegbuborékban az adott bibliai verset olvashatjuk egy lista segítségével kiválasztott következő fordításokból:

  • KNB: Káldi-Neovulgáta Biblia (katolikus fordítás)
  • SZIT: Szent István Társulati Biblia (katolikus fordítás)
  • KG: Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns fordítás)
  • UF: Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája, 1990 (protestáns fordítás)
  • RUF: Magyar Bibliatársulat revideált új fordítású Bibliája, 2014 (protestáns fordítás)
  • BD: Békés-Dalos Újszövetség (katolikus fordítás)
  • STL: Simon Tamás László Újszövetség-fordítása (katolikus)

A “szentiras.hu” gombra kattintva a https://szentiras.hu/ honlapra léphetünk.
Ha pedig a bibliai hivatkozásra kattintunk, a https://szentiras.hu/ webhelyen olvashatjuk az adott verset a kiválasztott fordításban

Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.
(Jn 1,9)

Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem.
(Gal 2,20)

Barátja az Úr azoknak, akik őt félik, és szövetségét megmutatja nekik.
(Zsolt 25,14)

Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, ő áll jobbod felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjszaka a hold. Megőriz téged az Úr minden bajtól, megőrzi az Úr lelkedet, Megőrzi az Úr jártadat-keltedet most és mindörökké.
(Zsolt 121,5-8)

Törekedjetek a szeretetre, keressétek buzgón a lelki adományokat
(1Kor 14,1)

Mert ahogyan halott a test lélek nélkül, úgy a hit is halott tettek nélkül.
(Jak 2,26)

Karoljátok fel a hitben gyengét, anélkül, hogy felfogását elítélnétek.
(Róm 14,1)

Ha tehát még az egészen kis dolgokban is tehetetlenek vagytok, mit aggódtok?
(Lk 12,26)

Mutasd meg nekem, Uram, utadat, és vezess engem a helyes ösvényre ellenségeim miatt.
(Zsolt 27,11)

A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. Az Emberfia ezért Ura a szombatnak is.
(Mk 2,27b-28)

Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.
(1Jn 3,18)

De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is – így kegyelemből kaptátok a megváltást; feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét, hozzánk való jóságából.
(Ef 2,4-7)

Bízd gondjaidat az Úrra, ő majd megerősít, nem hagyja, hogy az igaz meginogjon!
(Zsolt 55,23)

Tudta, mi lakik az emberben.
(Jn 2,25)

Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.
(Gal 5,13)

Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek
(Ez 36,26)

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
(Mt 5,6)

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.
(Jn 3,16)

Ahol sok a beszéd, nem marad el a bűn, okosan teszi, aki féken tartja az ajkát.
(Péld 10,19)

Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!
(Lk 22,42)

Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba.
(Mt 8,8)

…ha kiárasztod lelkedet, … megújítod a föld színét.
(Zsolt 104,30)

…megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek…
(ApCsel 1,8)

Teljes szívvel bízzál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra! Minden utadon rá gondolj, s ő majd igazgatja lépéseidet
(Péld 3,5-6)

Ne félj, hanem beszélj, és ne hallgass! Én veled vagyok…
(ApCsel 18,9b-10a)

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!
(Mt 7,7)

Lásd, itt vagyok! A könyvtekercsben rólam írták, hogy teljesítsem akaratod.
(Zsolt 40,8b-9a)

Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!
(Mt 5,42)

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.
(Jn 21,17)

Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.
(Mt 18,20)

Hát nem azt a parancsot adtam neked, hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahova csak mész.
(Józs 1,8b-9)

Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.
(Lk 20,38)

Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van.
(Ef 4,6)

Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden jótettre.
(2Kor 9,8)

Aki kér, annak adj, s attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg!
(Mt 5,42)

Térjetek vissza hozzám, elpártolt fiaim – mondja az Úr –, mert egyedül én vagyok a ti Uratok.
(Jer 3,14)

Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.
(Ef 4,26)

Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet.
(Mt 12,37)

Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.
(1Kor 2,9)

…megtaláltam, akit szeret a lelkem…
(Én 3,4)

Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.
(Jn 10,10)

A szeretet soha el nem múlik.
(1Kor 13,8)

Aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára.
(Lk 9,62)

Szeresd embertársadat úgy, mint magadat. Én vagyok az Úr.
(Lev 19,18)

Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
(Jak 1,19)

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.
(Jn 14,6)

Ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges.
(Lk 18,27)

Legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket.
(2Pét 3,14)

Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.
(Kol 3,23)

Akik ismerik nevedet, reménykednek benned, Uram, soha nem hagyod el a téged keresőket.
(Zsolt 9,11)

Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
(Róm 10,13)

Útmutatásaid örömömre vannak, szavaidról soha el nem feledkezem.
(Zsolt 119,16)

Tarts a bölcsekkel és magad is bölcs leszel, aki bolondokkal tárgyal, az rosszul jár.
(Péld 13,20)

Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket.
(Jn 15,9)

Minden lehetséges annak, aki hisz.
(Mk 9,23)

Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük leszek, ők meg a népem.
(2Kor 6,16)

Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.
(Róm 12,21)

Hát ti mit mondtok, ki vagyok?
(Mt 16,15)

Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.
(Mt 15,28)

Valóban Isten Fia vagy!
(Mt 14,33)

Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye.
(Jer 17,7)

Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja.
(Mt 16,24-25)

Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!
(Mk 9,24)

Bízd gondjaidat az Úrra, Ő majd megerősít!
(Zsolt 55,23)

Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.
(Mt 18,20)

Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.
(Mt 9,13)

A hited megmentett. Menj békével!
(Lk 7,50)

Ha számon tartod a vétkeket Uram, ki állhat meg akkor színed előtt? De nálad bocsánatot nyer a vétek , ezért félve tisztelünk téged!
(Zsolt 130,3-4)

Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!
(Lk 22,42)

Áraszd ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét!
(Zsolt 103,1-2)

Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót,és szolgám meggyógyul!
(Mt 8,8)

A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért!
(1Jn 3,16)

Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan.
(1Kor 15,10)

Íme, eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt,amit kívánsz!
(Zsolt 39,8)

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.
(Jn 21,17)

Légy erős és bátor! Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt, ahová csak mész!
(Józs 1,9)

Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága!
(Jn 1,4)

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen!
(Jn 3,14)

Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!
(Mt 9,13)

Megtaláltam azt, akit az én lelkem szeret”
(Én 3,4)

Minden lehetséges annak, aki hisz!
(Mk 9,23)

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek!
(Jn 14,27)

Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!
(Mk 9,24)

Imádkozzatok szüntelenül!
(1Tessz 5,17)

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó: irgalma örökké tart.
(Zsolt 118,1)

Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.
(Róm 12,21)

Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.
(Mt 18,19-20)