Ima a családokért

Drága Mennyei Atyám! Köszönöm neked a családomat! Köszönöm, hogy egymás gondjaira bíztál minket. Bár sok a veszekedés közöttünk és nem minden nap felhőtlen, de te látod a mi gyengeségeinket és még így is annyira szeretsz minket, hogy feláldoztad értünk egyetlen Fiadat a kereszten! Kérlek Uram add, hogy ezzel az önfeláldozó szeretettel tudjunk egymás iránt viseltetni minden nap! Adj nekünk alázatos szívet, hogy saját önzőségünk helyett a másik javát nézzük! Adj egyetértést és békét otthonunkba, hogy igazán egymás támaszai lehessünk a bajban. Ámen.