Tematikus archívum: Egyéb

Könyörgés Jézus színeváltozásának ünnepén

Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Isten áldása kísérje életünket!

Fényt hagyni magunk után!

Mécs László: Fényt hagyni magunk után! Az élet örök búcsúzás. Ó bár csak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a Messiás, belészeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek! Fényt hagyni, mint a Messiás! Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, és minél jobban

Gyűjtés eddigi eredménye

A Húsvétkor meghirdetett gyűjtés a dobogóra és a fűtéskorszerűsítésre eddig (július 9-ig) 784 000 Ft-ot eredményezett. Illesse köszönet az adományozókat!

Öröm-Hír

Megjelent egyházmegyénk lapja, az Öröm-Hír. 400 Ft-os önköltségi áron jusson el minden katolikus háztartásba, és ajánljuk, szomszédainknak, rokonainknak és ismerőseinknek. Az egész kiadvány a Szent László-emlékévnek szentelt.

A legfontosabb tudnivalók az Oltáriszentségről (4., befejező rész)

1. rész 2. rész 3. rész A szentáldozáshoz már az áldozási ének felhangzásakor induljunk el. Az elindulással nem kell várni addig, amíg az áldoztató a helyére kiáll. Az Oltáriszentség a mennyei Atya ajándéka gyermekei számára, ezért az Oltáriszentséget kapjuk, tehát a szentmisén senki sem áldoztatja meg önmagát, csak a pap. Ebből következően nem megengedett, hogy

Készüljünk Úrnapjára!

Úrnapjára gyűjtsük folyamatosan a virágszirmokat, hogy bőven hinthessék a gyerekek a körmeneten. Úrnapján 06.30-tól az úrnapi sátrak felállítása és díszítése. Érezzük magunkénak a sátorállítást és a körmenet után a sátrak elbontását. Minél többen vállaljanak részt ebből!

A legfontosabb tudnivalók az Oltáriszentségről (3. rész)

1. rész 2. rész Ki kell tartanunk abban az irányban, hogy különös szerepet tulajdonítsunk a vasárnapi eucharisztikus ünneplésnek és magának a vasárnapnak, a hit különleges napjaként tartva számon, a feltámadt Úr napjaként, amikor – mint hetenként ismétlődő valódi Húsvéton – megkapjuk a Szentlélek ajándékát. A keresztény időt kétezer év óta „a hét első, szombatot követő

Évközi idő folytatása

Pünkösddel befejeződik a húsvéti időszak és megkezdődik az évközi idő Húsvét utáni része. A Mennynek királyné asszonya húsvéti antifóna helyett újra imádkozzuk az Úr Angyalát naponta háromszor.

A legfontosabb tudnivalók az Oltáriszentségről (2. rész)

1. rész Az áldozhat, akit a katolikus egyházban kereszteltek meg vagy azzal teljes közösségre lépett; volt elsőáldozó, valamint lelkileg és testileg felkészült Jézus fogadására. Lelkileg úgy készülünk a szentáldozásra, hogy a halálos bűnöktől megtisztítjuk lelkünket a szentgyónásban, a bocsánatos bűnöket pedig legalább megbánjuk. A vasárnapi és parancsolt ünnepnapi szentmisén való részvétel önhibából történő elmulasztása súlyos

A legfontosabb tudnivalók az Oltáriszentségről (1. rész)

Hogyan veszünk részt a szentmisén? A szentmisén befogadjuk Isten Igéjét, áldozatul felajánljuk magunkat Jézus Krisztussal az Atyának, és lehetőleg megáldozunk. Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség? Az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és bor színe alatt. Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben? Az Oltáriszentségben a feltámadt Jézus

Gyűjtés

Ebben az évben elkészíttetnénk a dobogót kőrisből az imapadok alá és korszerűsítenénk a padfűtést hőfokszabályozó beépítésével. A két munka költsége 3,4 millió Ft. Ezekre a munkákra gyűjtést hirdettem meg. Eddig 282 000,- Ft-ot adományoztak. Illesse hálás köszönet az adományozókat. Az adományok befizethetők személyesen a plébánián, ill. többnyire a szentmisék után vagy átutalással plébániánk 11100609-19852252-36000001-es folyószámlájára vagy

A béke szertartása helyesen a szentmisén

Kezeljük helyén a béke szertartását: A pap felszólítja a híveket az egymással való kiengesztelődésre: „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” Amire így válaszolnak: „Legyen békesség köztünk mindenkor.” Csak ennek elhangzása után az egymás mellett lévők kézfogással vagy egyéb módon (családtagok pl. csókkal) kifejezését adják annak, hogy készek a kiengesztelődésre. A kézfogás történhet csendben vagy a „béke

Pünkösdi kilenced

Tartsunk pünkösdi kilencedet a Szentlélekhez máj. 26-tól jún 3-ig. Ennek a célnak megfelel a Szentlélek-litánia elimádkozása. Akinek nem állna a rendelkezésére, elviheti az újságos asztalról.

Lorétói litánia imádkozása

Májusban a szentmisék után imádkozzuk a lorétói litániát.

Jelentkezés a hit- és erkölcstan órákra

Adjuk át minél több szülőnek, hogy a következő tanévtől (2017/2018) római katolikusnak keresztelt gyermekeik számára írásban adott nyilatkozat formájában kérjék a hit- és erkölcstant az erkölcsoktatás helyett. Ha a nem hívő szülők is ránk bízzák gyermeküket, szeretettel várjuk és fogadjuk őket.