Tematikus archívum: Egyéb

Karitász csoport bővítése

Az Egyházközségi Karitász Csoport szeretettel hívja és várja az új tagok jelentkezését, minden segítő kézre. A régi és új tagokra is számítunk.

Hamvazószerda

Február 14-én, szerdán hamvazószerda. Ezzel a nappal elkezdődik a nagyböjti időszak. Ezen a napon szigorú böjti nap van, háromszori étkezés, egyszeri jóllakás. 18-60 éves korig kötelező mindazok számára, akik nem betegek, vagy nem végeznek fizikai munkát. A nagyböjti időszak is kiváló alkalom arra, hogy közelebb kerüljünk Istenhez.

Betegek világnapja

Február 11-én van a betegek világnapja. Imádságainkban gondoljunk a betegekre, valamint az egészségügyben dolgozókra is.

Házszentelés

Kérem a Kedves Testvéreket, hogy akik szeretnék házaikat, lakásaikat megáldatni, a szentmisék végén jelezzék számomra!

A karácsonyi időszak vége, az évközi idő kezdete

A mai nappal (2018. január 7-ével, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével) véget ér a karácsonyi időszak és kezdetét veszi az évközi idő.

Köszönet

Hálásan köszönöm a Kedves testvéreknek a 2017-es adventi közös roráte szentmiséket, a különböző karitatív gyűjtésekben való igazi részvételt. Isten fizesse meg mindenkinek!

„Egy csepp szeretet”

„Egy csepp szeretet” címen cipős doboz adománygyűjtési akciót szervezünk, rászoruló gyermekek, családok számára. Életkornak megfelelően lehet különböző játékokkal, tartós élelmiszerekkel, apróbb ajándékokkal lehet megtölteni a cipős dobozokat. Buzdítom a Kedves Testvéreket, hogy minél többen vegyünk rész ebben az akcióban. Az elkészített cipős dobozokat a sekrestyében gyűjtjük, és innen továbbítjuk. Hálásan köszönjük az eddig felajánlott adományokat!

Rorate szentmisék

Minden adventi hétköznap reggel 6:00-tól Rorate szentmiséket végzünk a templomban. Hívom és várom a Kedves Testvéreket!

Adventi bűnbánati este

Adventi bűnbánati estét tartunk, december 14-én, csütörtökön este 17:00-tól. Vendég atyák is fognak majd gyóntatni. Szeretettel hívom és várom a Kedves Testvéreket, mert jó alkalom arra, is, hogy elvégezzük a karácsonyi szentgyónásunkat is.

Köszönet a takarításért

Köszönöm a templom takarításában résztvevőknek a segítségét. Isten fizesse meg nekik!

Egyházi év vége, az új kezdete

A mai vasárnappal (2017. november 26-án) véget ér az egyházi év, és kezdődik az új egyházi esztendő.

Persenyadomány a Karitász javára

A mai (november 19-i) perselyadományainkat a Karitász javára továbbítjuk majd!

Krisztus Király vasárnapja

A jövő vasárnap (november 26-án) Krisztus Király vasárnapja lesz, véget ér az egyházi év és kezdődik az új egyházi esztendő

Köszönet

Köszönetet mondok a lelkigyakorlatozó diákok, osztályfőnökük, és a magam nevében a Kedves Testvéreknek az ízletes, bőséges, szívet, lelket tápláló finomságokért, és a sok szeretetért. Isten fizesse meg bőségesen!

Egyházfenntartói járulék

Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már rendezték az egyházfenntartói járulék befizetését. Egyben buzdítom a híveket az egyházi hozzájárulás befizetésére. Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás elsősorban az egyházközség működésének anyagi alapját biztosítja.