Tematikus archívum: Egyéb

Egyházfenntartói járulék

Köszönetet mondok azon kedves testvéreknek, akik erre az évre már rendezték az egyházfenntartói járulék befizetését. Egyben buzdítom a híveket az egyházi hozzájárulás befizetésére. Az önkéntes egyházfenntartói hozzájárulás elsősorban az egyházközség működésének anyagi alapját biztosítja.

Szentmisék elhunytjainkért

November hónapban elhunytjainkért mutatjuk be a szentmiséket. A padokon elhelyezett borítékokban található lapra felírhatják elhunyt szeretteik nevét, akikért kérik a szentmisét. Szentmisekérő szándékukat és az érte felajánlott adományukat borítékba helyezve adják le a sekrestyében október 31-ig.

Mindenszentek ünnepe

November 1. Mindenszentek ünnepe: Az ünnepi szentmise: 09:30 kor kezdődik, előtte rózsafüzért imádkozunk. Szintén november 1-én, a köztemetőben du. 15:30-tól lesz szentmise, hívnak és várnak bennünket!

Halottak napja

November 2. Halottak napja, elhunytjainkra emlékezünk. A szentmise este 18:00-tól lesz, előtte szentségimádás, majd a szentmisét követően Lucernáriumot végzünk.

Teljes búcsú Mindenszentek és halottak napján

Aki Mindenszentekkor a temetőt áhítatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, nov. 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás és imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Aki halottak napja alkalmából a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig

Október 23.

Holnap október 23. Imádkozzunk magyar hazánkért.

Sírok megszentelése

Halottak napjához kapcsolódóan, mindazok, akik szeretnék elhunyt szeretteik sírját megszenteltetni, kérem, a mise után jelezzék a sekrestyében.

Katolikus Kalendárium, Falinaptár és egy lapos naptár

Katolikus Kalendárium, Falinaptár és egy lapos naptár rendelhető és kapható.

Adományok az új szobortalapzatokért

Az új szobortalapzatok elkészítéséhez adományokat szívesen fogadunk.

Változás a miserendben (csak ezen a héten!)

Kedden (szeptember 26-án) a szentmise kivételesen reggel hét órakor lesz megtartva, szerdán (szeptember 27-én) pedig reggel nem lesz szentmise.

Katolikus Kalendárium, Katolikus Falinaptár, Új misszió Falinaptár

A 2018-as Katolikus Kalendárium rendelhető. ára: 370 Ft Katolikus Falinaptár (hajtogatós) ára: 300 Ft Új Misszió Falinaptár (egy lapos) ára: 30 Ft A kiadványok megrendelhetőek a szentmiséket követően a sekrestyében.

Köszönet az adományokért

Hálásan köszönjük a Kedves Testvéreknek a felajánlott tanszer, illetve anyagi adományokat is.

Segítség a tanév elején

Jó állapotban lévő használt, vagy új tanszerek gyűjtését kezdjük el az új tanévre. A tanszerek mellett pénzbeli hozzájárulást is szeretettel fogadunk a kedves Testvérektől. A gyűjtésére szolgáló persely megtalálható a templom főbejáratánál lévő asztalon. A tanszerek leadhatók a szentmisék előtt és után a sekrestyében. Az adományok nagy segítséget jelentenek, és enyhítik azon szülők gondjait, akiknek

Adománykérés

Szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek, hogy az új szobortalapzatok elkészítéséhez adományokat szívesen fogadunk.

Köszönet

Hálásan köszönöm a kedves Testvérek segítségét, áldozatát, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy méltó módon megünnepeltük államalapító Szent Királyunk, és egyben templomunk védőszentjének az ünnepét!